Home     Over Doruvael     Kaas maken     Landwinkel    
Specialiteiten     Recepten     Fietsen in de omgeving     Video    Contact
Over Doruvael

Met grote dosis nieuwsgierigheid, uitvindersgeest en vooral ambachtelijk vakmanschap heeft de familie Vlooswijk uit Montfoort Le Petit Doruvael ontwikkeld. De naam is ontleend aan de Kaas- en Zuivelboerderij Doruvael en betekent: Door Ruilverkaveling Van Elders.

Modern bedrijf
Omdat onze zoon verder gaat met het bedrijf, willen we met de tijd meegaan. Onze 100 melkkoeien en nog eens veertig stuks jongvee geven ons bedrijf een
levensvatbare basis. Verder dragen we het milieu, de natuur en het landschap een warm hart toe. We
gebruiken zo min mogelijk kunstmest om zonder
milieubelasting toch een goede grasproductie te
bereiken. Ook zijn we lid van een agrarische natuur-
vereniging en doen we dus van alles voor de natuur. We beschermen weidevogels en planten bosjes op de hoekjes van de percelen, zodat allerlei dieren zich hierin kunnen vestigen.

Aandacht voor dier en landschap
Onze 100 koeien geven de beste melk als de dieren het in de wei en op de boerderij het naar hun zin
hebben en dat proeft u terug in onze kaas en ons
eigen rundvlees. De natuur ligt ons aan het hart,
daarom beschermen we weidevogels en zorgen we voor bloeiende slootkanten. Ook zijn wij lid van de
agrarische natuurvereniging. Op die manier dragen we ons steentje bij aan de leefbaarheid van het Groene
Hart.

Excursies
Bij Landwinkel Doruvael kunt u zelf ervaren wat nodig is om een goede kaas te maken. Tijdens de rondlei-
ding op de boerderij laat Ad jong en oud kennis maken met het weidevogelbeheer, de verzorging van de koeien en de kaasmakerij. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Landwinkel Doruvael.

Workshop
U kunt bij Landwinkel Doruvael ook terecht voor een workshop Kaasplankjes opmaken of een wijnproeverij.